Το καλύτερο ελληνικό site για το Football Manager

Moderators: koufa, Moderators

 
User avatar
koufa
National Manager
National Manager
Topic Author
Posts: 9255
Joined: Sat Oct 29, 2005 9:02 pm
Location: Manchester
Contact:
Send message

Λίγα λόγια για το Co-Ownership

Sun Sep 30, 2007 5:49 pm

Never really understood the principle of co-ownership within the Italian Leagues? Neither did I, but after some in-depth research and endless hours of playing in the Italian Leagues I finally understand it. For your enjoyment, here is a small guide explaining co-ownership in Football Manager terms.

Introduction

The principle of co-ownership is very simple. When a club acquires a player in co-ownership, they basically own 50% of that player. Obviously, a player can't be split in two; it would be physically impossible for any human to be split in two and live... Instead, the two clubs concerned with the player make an agreement to determine which club the player will play for. A co-ownership usually lasts between 1 to 3 seasons. At the end of the co-ownership there are two ways this can go:

The first being both clubs make a bid for the player; the club with the highest bid take full ownership of the player.

The second being, if neither of the clubs makes an offer, or that both offers are equal values, then co-ownership is prolonged for another season and the player stays at their current club.

The Bid For Co-Ownership

Now, how to make a bid for co-ownership. Select the desired player and make a bid for them. Here is a brief explanation of what to do:

1. Type of Offer: Select “Co-Ownership”.
2. Fee: Make a suitable bid in order to secure your 50% ownership of the player.
3. Playing Team: Select the team with whom the player plays his football.
4. Duration: Here you select the Duration of the joint ownership, between 1 year and 2 years, if I remember correctly. This can increase to 3 years maximum.

Make your offer then all you have to do is wait for a reply from the club!

During Co-Ownership

There are two things that can happen:

• Either one of the clubs within the co-ownership can buy the other 50% of the player and will then become 100% owner of the player. If a fee is accepted for the other 50% the player will immediately join the club with 100% ownership;

• A club without co-ownership can make a bid for your player. This club must then agree transfer fees with both clubs for each of their 50% ownership of the player before they can move into the contractual stage of negotiations.

Co-Ownership Ends

When the Co-Ownership comes to an end:

• Both clubs must then outbid one another. The club that proposes the highest fee pays this sum to the other club and becomes 100% owner of the player. The player must then agree terms of a contract until the deal is finalised.

• If both bids are of equal value by both clubs then the player remains on another 1 year co-ownership deal.

Written by Borat On Friday 1st December - 15:00

http://www.fm-britain.co.uk/index.php?p ... news_id=93
“Love is not about who you can see spending your future with, it’s about who you can’t see spending your life without.”
Πού πας και μπλέκεις...;
 
User avatar
koufa
National Manager
National Manager
Topic Author
Posts: 9255
Joined: Sat Oct 29, 2005 9:02 pm
Location: Manchester
Contact:
Send message

Sun Sep 30, 2007 8:04 pm

Ελληνικη Μεταφραση


Δεν είχατε ποτέ καταλάβει την αρχή συνιδιοκτησίας μεταξύ των ιταλικών συλλόγων?? Ούτε εγώ, αλλά μετά από μία εις βάθους έρευνα και ατελείωτες ώρες παιχνιδιού στα ιταλικά πρωταθλήματα τελικά το κατάλαβα. Για τη διασκέδαση σας, εδώ υπάρχει ένας μικρός οδηγός που εξηγεί την συνιδιοκτησία στα πλαίσια του Football Manager.

Πρόλογος

Η αρχή συνιδιοκτησίας είναι πολύ απλή. Όταν ένας σύλλογος αποκτά έναν παίκτη με μορφή συνιδιοκτησίας, κατέχει συνείθως το 50% των δικαιωμΑάτων του παίκτη αυτού. Προφανώς, ένας παίκτης δεν μπορεί να χωριστεί στα δύο: θα ήταν φυσικά αδύνατο για κάθε άνθρωπο να ζεί και να είναι χωρισμένος στα 2... Αντί αυτού, οι δύο σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη, κάνουν μία συμφωνία για το σε ποιόν από τους δύο σύλλογους θα παίξει ο παίκτης. Μία συνιδιοκτησία συνείθως διαρκεί από μία έως τρείς σεζόν. Στο τέλος της συνιδιοκτησίας, υπάρχουν 2 πιθανές εκδοχές:

Η πρώτη είναι όταν κάνουν και οι δύο σύλλογοι προσφορά στον παίκτη: ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη προσφορά παίρνει την πλήρη συνιδιοκτησία του παίκτη.

Η δεύτερη είναι αν κανένας από τους δύο συλλόγους δεν κάνει προσφορά ή όταν οι δύο προσφορές έχουν ίδια αξία, τότε η συνιδιοκτησία παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο και ο παίκτης μένει στον τωρινό του σύλλογο.

Η προσφορά για συνιδιοκτησία

Τώρα, πως να κάνετε προσφορά για συνιδιοκτησία. Επιλέξτε τον επιθυμητο παίκτη και κάντε προσφορά γι αυτόν. Ορίστε μία σύντομη εξήγηση για το τι να κάνετε:

1. Τύπος προσφοράς: Επιλέξτε "Co-ownership"
2. Αμοιβή: Κάντε μία κατάλληλη προσφορά έτσι ώστε να εξασφαλίσετε το 50% της κατοχής του παίκτη.
3. Ομάδα που θα παίζει ο παίκτης: Επιλέξτε την ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιριστής.
4. Διάρκεια: Εδώ επιλέγετε τη διάρκεια της από κοινού συνιδιοκτησίας, ανάμεσα σε ένα ή δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό μπορεί να αυξηθεί στα τρία χρόνια το πολύ.

Κάντε την προσφορά σας μετά ότι έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε την απάντηση από τον σύλλογο!

Κατα τη διάρκεια της συνιδιοκτησίας

Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να συμβούν:

? Ένας ή άλλος σύλλογος από τους συλλόγους που εμπλέκονται στην ιδιοκτησία μπορεί να αγοράσει το υπόλοιπο 50% του παίκτη και έτσι θα γίνει ιδιοκτήτης του 100% του παίκτη. Αν μία προσφορά αποδεχθεί για το υπόλοιπο 50% , ο παίκτης άμεσως θα προσχωρήσει στο σύλλογο που έχει το 100% των δικαιωμάτων του.

? Ένας σύλλογος που δεν συμμετέχει στην συνιδιοκτησία μπορεί να κάνει προσφορά για τον παίκτη. Αυτός ο σύλλογος θα πρέπει να συμφωνήσει για τις αμοιβές και των δύο συλλόγων, για κάθε 50% της ιδιοκτησίας του παίκτη τους πρίν μπορέσει να προχωρήσει στα συμβατικά στάδια των διαπραγματεύσεων.

Τέλος συνιδιοκτησίας

Πότε μία συνιδιοκτησία τελειώνει:

? Αμφότεροι οι σύλλογοι θα πρέπει να κάνουν ο ένας υψηλότερη προσφορά από τον άλλον. Ο σύλλογος που θα κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά, πληρώνει το ποσόν στον άλλο σύλλογο και γίνεται ο ιδιοκτήτης του 100% του παίκτη. Ο παίκτης έπειτα πρέπει να συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο έως η αγοραπωλησία να ολοκληρωθεί.

? Αν και οι δύο προσφορές έχουν ίση αξία τότε ο παίκτης παραμένει άλλον έναν χρόνο σε συνιδιοκτησία.

Γράφτηκε από Borat την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00


Μεταφραστηκε απο τον matthew21
“Love is not about who you can see spending your future with, it’s about who you can’t see spending your life without.”
Πού πας και μπλέκεις...;